Doç. Dr. KORHAN ARUN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. KORHAN ARUN

T: (0282) 250 2822

M karun@nku.edu.tr

W karun.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:Yönetim ve Organizasyon
Doktora
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME YÖNETİM VE OGANİZASYON
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Öğrenim Yılları: 2003
Tez:
Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK
Öğrenim Yılları: 1998
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ARUN K., YILDIRIM D. Ç., Effects of foreign direct investment on intellectual property, patents and RD, Queen Mary Journal of Intellectual Property, vol. 7, pp. 226-241, 2017.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
2. VATANSEVER Ç., ARUN K., What Color is the Green Entrepreneurship in Turkey, Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, vol. 8, pp. 25-44, 2016.
Özgün Makale Scopus, Cabell´s Directory, INSPEC, ProQuest, EBSCO, ABI INFORM, International Bibliography of Social Sciences (IBSS) Erişim Linki
3. KAHRAMAN N., MENTEŞ S. A., ARUN K., Management of Feelings in Business Life and Research on the Impacts of Emotional Intelligence of Teachers on their Locus of Control, International Journal of Data Analysis and Information Systems, vol. 7, pp. 43-52, 2015.
Özgün Makale Cabell´s Directory of Refereed Publications, which is the AACSB Publication Standard.
4. ARUN K., POLAT M., Managerial Intelligence The Conceptual Skills of Top Managers in Financial System, International Journal of Decision Science, vol. 6, pp. 65-74, 2015.
Özgün Makale Cabell´s Directory of Refereed Publications, which is the AACSB Publication Standard.
5. ARUN K., Effect of Knowledge Sharing and Supply Chain Management on Organizational Performance, International Journal of Knowledge-Based Organizations, vol. 5, pp. 19-32, 2015.
Özgün Makale ACM Digital Library, Bacon’xxs Media Directory, Cabell’xxs Directories, DBLP, INSPEC, Google Scholar, JournalTOCs, Ulrich’xxs Periodicals Directory, ProQuest Advanced Technologies Aerospace Journals, ProQuest Computer Science Journals, ProQuest Engineering Journals, ProQuest Illustrata: Technology, ProQuest Technology Journals, The Standard Periodical Directory Erişim Linki
6. POLAT M., ARUN K., The Role of Regional Strategies in Sustainable Development The Approach of City Plan, International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), vol. 3, pp. 27, 2014.
Özgün Makale DOAJ, ProQuest, RePEC, EconPapers, IDEAS, Google Scholar, ASOS Index Erişim Linki
7. ARUN K., Kosovo Force KFOR Organization Image Empirical Research On Kosovo Security Forces KSF, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 16, pp. 537-558, 2014.
Özgün Makale EBSCOhost-Online ResearchDatabases, Ulrichs’s Web-Global SerialsDirectory , DOAJ (Directory of Open Access Journals), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Erişim Linki
8. ARUN K., TÜRKAY B., GÖKSEL F., GÜLÇE B., NURSEL A., Yeni Teknolojilerin Yönetici Rolleri Üzerindeki Etkisini Saptama Üzerine Bir Araştırma, Balkan Journal of Social Sciences, vol. 3, 2014.
Özgün Makale EBSCO, ASOS, ACADEMİA, ARASTİRMAX, DOAJ, TBMM Erişim Linki
9. ARUN K., B. S., Organizational Environment and Attitudes of Economics and Administrative Sciences Students toward Natural Environment, Cag University Journal of Social Sciences, vol. 10, pp. 132-143, 2013.
Özgün Makale EBSCO, Ulrich´s Periodicals Directory
10. KARCIOĞLU F., A. K., Örgütsel İletişimde Transaksiyonel Analiz Karşılıklı Davranışsal Çözümleme, EKEV Akademi Dergisi, 2004.
Özgün Makale EBSCO, ASOS Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ARUN K., International New Ventures and Basel Criteria Effect, International Anatolian Academic Online Journal, cilt 1, ss. 50-67, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , International New Ventures and Basel Criteria Effect, IAAOJ, Social Science, 2013.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
2. , Organizational Environment and Attitudes of Economics and Administrative Sciences Students toward Natural Environment, Cag University Journal of Social Sciences, 2013.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
3. ŞEN A., ARUN K., TRIZ and Case Study About Bus Seats, TRIZ Journal, 2003.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ARUN K., Managing Knowledge Resources and Records in Modern Organizations, Bölüm: Knowledge Sharing in Business Organizations: Leadership Role in Knowledge Sharing at Turkish Enterprises, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Priti Jain, Nathan Mnjama, 2017.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
2. ARUN K., Yönetim ve Organizasyon Kuramları, Bölüm: Gündem Belirleme Kuramı, Yayın Yeri: NOBEL, Editör: MUSTAFA POLAT, KORHAN ARUN, 2016.
Kitap Tercümesi
3. ARUN K., TEKİN Y., Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Bölüm: Proactive Organizational Structure in Financial System, Yayın Yeri: Business Science Reference, Editör: COPUR ZEYNEP, 2015.
Bilimsel Kitap
4. GÜNAYDIN D., ŞEREN G. Y., ARUN K., CAVLAK H., Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics, Finance, and Marketing, Bölüm: The Importance of Information and Communication Technologies in Establishing Healthcare Services with a Universal Coverage, Yayın Yeri: Business Science Reference, Editör: AKKUCUK ULAS, 2015.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BULUŞ A., ARUN K., Elektronik Ticarette Internet Reklamcılığının Satın Alma Üzerine Etkisi: Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama, International Congress of Management Economy and Policy Proceedings (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. Murat S., ARUN K., Nesli K., Empowerment and effects on the banking sector: Research of Thrace Denizbank InC., 4th & 5th International Conferences onNew Challenges in Management and Business (05.09.2016-06.09.2016).
Özet bildiri
3. ARUN K., KOÇER C., BEGEÇ S., POLAT M., Does The Response of The Top Level Management to Organizational Culture Affect Financial Performance?, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences (01.09.2016-04.09.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. YILDIRIM D. Ç., ARUN K., Effects of Foreign Direct Investment on Innovation Levels of Clustered Countries With Heterogeneity, 1. International Black Sea Business Administration Symposium (16.05.2016-18.05.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. GEYİK E. Ü., YETKİN AKER D., ARUN K., GÜNAYDIN D., YILDIRIM D. Ç., Porter´s Theory, Innovation and Local Productivity: A Meta-Analysis for Turkey, IWFBE-2016 International Workshop on Finance, Business, Economics, Marketting and Information Systems (02.04.2016-03.04.2016).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KAHRAMAN N., ARUN K., GÜNAYDIN D., Effects of Locus Of Control On Counter Productive Work Behavior, İstanbul Üniversitesi 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi (26.05.2016-28.05.2016).
Özet bildiri
2. ARUN K., NESLİ K., GEDİK M., POLAT M., Örgüt Kültürü Değerleri, Liderlik Rolleri ve Liderlik Tarzları İlişkisi: Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Araştırması, 3. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ (06.11.2015-07.11.2015).
Tam metin bildiri
3. ARUN K., POLAT M., İşgören Sesi Çeşitliliği: Kurumsal Ve Bireysel Bilişim Teknolojilerinin İşgören Sesi Üzerine Etkisi, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (14.05.2015-16.05.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. POLAT M., ARUN K., Yönetsel Zekâ Ölçeği Geliştirme Çalışması, 2. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ (07.11.2014-08.11.2014).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Editörlükler
1. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-management-and-organization/information/editorial-board, Yayın Yeri: Cambridge University Press.
Uluslararası Dergi SSCI
2. Yönetim ve Organizasyon Kuramları, Yayın Yeri: NOBEL (03.03.2015-17.03.2016).
Ulusal
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of Management Organization, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SSCI
2. Journal of Knowledge Management, Hakemlik Sayısı:7.
Uluslararası Dergi SSCI
3. Knowledge Management Research & Practice, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
4. Journal of Knowledge Management, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Scopus
5. European Management Review, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SSCI
6. Journal of Management & Organization, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SSCI